‘สนธยา คุณปลื้ม’ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เผยเลือกตั้งทุกครั้งทุกระดับยังตื่นเต้นทุกครั้ง

เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 29 เขตเลือกตั้งที่ 8 จ.ชลบุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยได้เข้าคิวต่อแถวเข้าคูหาพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทยอยมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้า

นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า อยากเห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของประชาชนในการเลือกผู้แทนเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชน โดยหวังจะให้มีผู้ใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 70-80 % เพื่อแสดงถึงพลังของพี่น้องประชาชน

ส่วนตัวแล้วผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง หลายระดับ แต่เลือกตั้งทุกครั้งก็มีความตื่นเต้นทุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน้าที่ แต่หน้าที่ประชาชนคือได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้องในทุกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับอำเภอบางละมุง มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตพื้นที่เมืองพัทยา แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 8  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 130,621 คน และเขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 115,148 คน……..