วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

ว่าที่ ส.ส.ชลบุรี ก้าวไกลกวาด 7 ที่นั่ง อดีต สจ.เป้า ลบสถิติ ส.ส.ไม่เคยแพ้ “สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ “กว่า 8 พันคะแนน เพื่อไทย ได้ 1 ที่นั่ง ขณะที่ สะถิระ เผือกประพันธ์ ยังครองที่นั่งไว้ได้

จากการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566  ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 10  เขตของจังหวัดชลบุรี  อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคะแนนสูงสุดในแต่ละเขต คือ

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวรท  สิริลักษณ์  พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.วรรณนิดา  นพสิทธิ์  พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชวาล  พลเมืองดี  พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายจิรวุฒิ  สิงโตทอง  พรรครวมไทยสร้างชาติ   ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายอนันต์  ปรีดาสุทธิจิตต์   พรรคเพื่อไทย  ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 6  นายกฤษฎิ์  ชีวะธรรมานนท์   พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 7  นายสหัสวัต  คุ้มคง  พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 8  นายจรัส  คุ้มไข่น้ำ   พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 9  นายยอดชาย  พึ่งพร   พรรคก้าวไกล  ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 10 นายสะถิระ เผือกประพันธ์   พรรคพลังประชารัฐ  ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1

威而鋼
height=”1024″ />

โดยคะแนนอย่างเป็นทางการ จะมีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป