สุดยอดมหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) หน้าศาลากลางเมืองชลฯ นำเสนอของดีสินค้าดีเปิดตลาดภาคตะวันออก

สุดยอดมหกรรมขับเคลื่

Read more

สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา จับมือ สสปน.  ผลักดันโครงการ CVTEC ดึงเอกชน กัมพูชา เวียดนาม ไทย ร่วมพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การขนส่ง ท่องเที่ยวและไมซ์ แนวฝั่งทะเล 3 ประเทศ เสริมศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ และ EEC

สภาธุรกิจไทย – กัมพู

Read more

“ปรเมศวร์” รองนายกเมืองพัทยาร่วมพบปะเจรจาธุรกิจกระตุ้นการเดินทางกับคณะผู้แทนการท่องเที่ยว กลุ่ม First visitors จากกลุ่มตลาดบอลติก กว่า 13 บริษัท

“ปรเมศวร์&#822

Read more

“รองใหญ่” รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ซอย 5 ธันวาแก้ปัญหาท่วมซ้ำซาก เร่งดันงบปี 62 สร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาถาวร

“รองใหญ่&#8221

Read more