วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

แถลงข่าว“ โครงการพัฒนาลายผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ปี 2562

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดแถลงข่าว “โครงการพัฒนาลายผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ปี 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม กทม. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีการกิจหลักในการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสำนึกความเป็นทยวิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก โดยมีผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนนักออกแบบ ผู้แทนนักออกแบผลิตภัณฑ์ ผู้แทนผูประกอบการ สื่มวลชน และแขกผู้มีเกรียติร่วมงาน….