วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

คณะอนุกรรมการประจำท้องที่ จังหวัดชลบุรี เตรียมลงดาบวิน จยย.รับจ้าง หากทำเสื่อมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวซ้ำซาก โทษร่วมสูงสุดถอดถอนทั้งวิน

(4 ก.ค.67) ที่ประชุมบรรยายสรุป ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำท้องที่ จังหวัดชลบุรี ภายหลังจากที่ปรากฏในสื่อโซเชี่ยลว่า มีกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวและประชาชนบ่อยครั้ง สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเมืองท่องเที่ยว เช่น กรณีทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกรณีที่ประชาชนร้องมาว่า วินรถจักรยานยนต์รับจ้างจะคอยไล่รถที่ประชาชนมาจอดรอรับคนในครอบครัว หรือคนรู้จัก ตามโรงแรม คอนโด ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพราะคิดว่าเป็นรถที่ขับมารับผ่านแอพพลิเคชั่น โดยใช้คำพูดที่หยาบคาย และบางครั้งอาจเลยเถิดไปถึงการทำร้ายร่างกายประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่อำเภอบางละมุง

ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอบางละมุงมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ลงทะเบียนไว้ถูกต้อง จากการจัดระเบียบเมื่อปี พ.ศ.2563 มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 809 วิน และมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 4,575 คน ซึ่งในจำนวนนี้ยังมีอีกหลายรายที่ยังไม่จดทะเบียนถูกต้องทั้งรถจักรยานยนต์และใบขับขี่ ดังนั้น เพื่อร่วมกันแก้ไขและกำหนดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ขับขี่ฯ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดบทลงโทษวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ขับขี่ฯ ที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดซ้ำซาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่นักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของอำเภอบางละมุง ในที่ประชุมจึงมีข้อเสนอให้ทำการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง พร้อมผู้ขับขี่ฯ ใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจากปี 2563

ทางด้านนางจำลองลักษณ์ คูณวัตร หัวหน้าสำนักงานขนส่ง จังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ชี้แจงว่า ปัจจุบัน สำนักงานขนส่งฯ ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่กลับมีผู้มาลงทะเบียนจำนวนน้อย ในส่วนของการทำใบขับขี่สาธารณะจะต้องมีการอบรม และมีใบขับขี่รถส่วนบุคคล กรณีที่มีป้ายเหลืองแล้ว จะขอขับผ่านแอพพลิเคชั่น จะต้อง ดำเนินการขอใบรับรองไปที่แอพพลิเคชั่นนั้น ๆ แล้วมาดำเนินการยื่นเรื่องที่ขนส่งเพื่อดำเนินการออกใบรับรองการขับขี่ ส่วนกรณีรถป้ายขาว-ดำ จะขอขับขี่ผ่านแอพพลิเคชั่น จะต้องดำเนินการยื่นเรื่องไปที่แอพพลิเคชั่น เพื่อออกใบรับรอง และนำใบรับรองมายื่นขออนุญาตที่ขนส่ง เนื้อดำเนินการออกใบอนุญาตขับขี่

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาบทลงโทษกรณีเกิดเหตุวินจักรยานยนต์รับจ้างก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเอง หรือนักท่องเที่ยว/เรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคา ซื้อขาย ปล่อยเช่า ฯลฯ โดยเสนอมาตรการการตัดแต้ม ดังนี้ หากทำความผิดครั้งที่ 1 อาจจะมีการจับปรับ และตัดคะแนน ตามระเบียบของกรมการขนส่งฯ, ผิดครั้งที่ 2 เสนอพักใช้ใบอนุญาต 30 วัน และครั้งที่ 3 คงจะต้องถอดออกจากรายชื่อวิน  

ในส่วนของมาตรการที่จะใช้ร่วมกันทั้งวิน หากในวินนั้น ๆ มีผู้กระทำความผิดวนไปวนมาถึง 3 ครั้ง 3 ทางคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันว่า คงจะต้องมาพิจารณากันอีกครั้งว่าจะมีมาตรการอย่างไร ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะมีการพักใช้วิน 15 วัน 30 วัน หรือหากเป็นเหตุที่มีความรุนแรง มีการกระทำที่อุกอาจ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับวินและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ก็อาจจะพิจารณายกเลิกวินนั้นๆไป.

ธีรวัฒน์ ทองมา/รายงาน