วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา ส่ง จนท.ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ-สนามเด็กเล่นชุมชนชัยพรวิถี

วันที่ 5 ก.ค.67 บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์และสวนเด็กเล่นชุมชนชัยพรวิถี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวิชชาวุธส์ ภิญโญ หัวหน้าฝ่ายพฤกษศาสตร์ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปรับแต่งภูมิทัศน์เพื่อสร้างความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกระจายกำลังกันปฏิบัติหน้าที่อย่างขะมักเขม้น

ด้วยนโยบายรักษาความสะอาดของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตามชุมชนต่างๆ ทั่วเมืองพัทยาท เพื่อสร้างความยั่งยืนเรื่องความสะอาดให้ชุมชนและคนในท้องถิ่น

โดยในช่วงเช้าของวันนี้ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ตัดหญ้าลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะไม่ให้รกทึบ เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมหรือพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนในชุมชน และเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ตลอดจนป้องกันเหตุอาชญากรรมไม่ให้เกิดแหล่งทั่วสุมหรือบริเวณล่อแหลมในสังคม