วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเศรษฐา ลงพื้นที่พัทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

        (22 มิ.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว ของพัทยาและเกาะล้าน โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

          จากการลงพื้นที่  นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามและสอบถามถึงปัญหาบนเกาะล้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของโรงพยาบาลหากมีอุบัติเหตุ อีกทั้งยังได้ติดตามเรื่องการกำจัดขยะ หลังเมืองพัทยามีแนวทางกำจัดปัญหาขยะตกค้างบนพื้นที่เกาะล้านด้วยระบบเตาเผา ตลอดจนติดตามเรื่องการบำบัดน้ำเสีย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสร้างผลกระตบต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเกาะล้านอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความร้อยเรียบและมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการท่องเที่ยวและเป็นเมืองแห่ง EEC ต่อไป