วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรงวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาเริ่อง “การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร “เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณาข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม และเพื่อพิจารณาเรื่อง “การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม


โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม/ นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม/ นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการฯ/ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม / อธิบดีกรมศิลปากร/ อธิบดีกรมศาสนา/ ผู้อำนวยการ/ คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. …..