วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ป.ป.ช.ประเมินความโปร่งใส ปี 66 เมืองพัทยาสุดเจ๋ง ได้ 98.94 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม!

มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือ ITA Day 2023

โดยมีหน่วยงานรัฐผ่านเกณฑ์ 6,737 แห่ง จาก 8,323 แห่ง แบ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ได้คะแนนสูงสุดในปีงบประมาณ 2566 ในแต่ละประเภท ปรากฏว่า กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา ได้ 98.94 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม จากปีที่แล้ว (2565) ที่ได้ 76.24 คะแนนทั้งนี้ เมืองพัทยาที่ให้การบริการประชาชนในเรื่องการอำนวยความสะดวกในงานด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยความร่วมมือของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาก่อนหน้านี้ จนสู่ช่วงภายใต้การบริหารของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาคนปัจจุบัน

โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เผยด้วยว่า ถือเป็นรางวัลความสำเร็จของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงานเมืองพัทยาทุกคนที่ร่วมกันทำให้เมืองพัทยาเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

และจะยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยยกระดับการบริหารจัดการของเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ฯ ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง