วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เมืองพัทยา พิจารณาแนวทางการจัดทำ City Package เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างจุดแข็ง ในการจัดงานไมซ์ ระดับนานาชาติ

(11ส.ค.66) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำ City Package พร้อมด้วย น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือ โดยมี ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการภาคกลางสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคตะวันออก สสปน. ร่วมเสนอรายละเอียดแนวทางการดำเนิน

สำหรับการประชุมหารือการจัดทำ City Package ในครั้ง ด้วยเมืองพัทยาได้รับการรับรองเป็นไมซ์ซิตี้ จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ ในการเป็นจุดหมายปลายทาง การจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เมืองสู่ปลายทางการจัดงานไมซ์ยอดนิยม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยในวันนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้เสนอ City Package ประกอบด้วย Standard Package, Festival Package และ Mega Events Package  ทั้งนี้เพื่อจัด City Package ต้นแบบของจัดงานไมซ์ กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้และการดึงดูดการจัดงานประชุมระดับนานาชาติมายังพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการ ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยมีการบริการ ดังนี้ การจัดการจราจร, การรักษาความปลอดภัย, การบริการด้านสาธารณสุข พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล, การจัดห้องน้ำสาธารณะ และการจัดการขยะ, การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่, การจัดหาอาสาสมัคร, การเสนออัตราค่าโรงแรมพิเศษ พร้อมของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวจะมีการสรุปแนวทางร่วมกันอีกครั้ง……..