วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อศึกษาดูงานพร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการ

       เวลา 13.30 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการของเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช  ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา นำคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงาน พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการในประเด็นด้านต่างๆ  ข้อมูลทั่วไปและภาพรวมการบริหารงบประมาณของเมืองพัทยา ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวคิดการขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของประเทศ แนวคิดการขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ “Smart city” และเมืองแห่งความสุขของประชาชน

ทั้งนี้นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวเสริมในส่วนของพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลายหลายทั้งธรรมชาติ มีหาดทรายที่สวยงาม มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า มีร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ให้เลือกมากมาย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่อยู่ตลอด เพราะพัทยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

 และนอกจากนี้พัทยายังเป็นเมืองที่อยู่ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EEC มีการความเติบโต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต ทำให้พัทยามีความพร้อมในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เหมาะสมกับเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sports tourism โดยการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดจนก้าวสู่การเป็น Sport City ชั้นนำของเมืองไทย และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก……