เมืองพัทยาหารือเตรียมวางแผนแนวทางการจราจร ก่อนเปิดทดลองให้บริการอาคารจอดรถนาเกลือ

(24 พ.ค.66) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจราจร ก่อนเปิดทดลองให้บริการอาคารจอดรถนาเกลือ ซึ่งมีรองนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่เมืองพัทยาดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น สามารถรองรับรถยนต์ได้ กว่า 200 คัน โดยภายในอาคารจอดรถ มีห้องน้ำชาย – หญิง รวม 50 ห้อง ห้องผู้พิการ 5 ห้อง มีลิฟท์ 2 ตัว มีป้ายประชาสัมพันธ์ จอ LED 1 ป้าย มีไฟฟ้าแสงสว่าง จุดจอดมีระบบเซ็นเซอร์ให้ทราบว่ามีที่จอดว่างชั้นไหน

โดยมีทางเข้าอยู่ด้านหน้าอาคารบริเวณถนนนาเกลือ สำหรับทางออกให้ออกบริเวณทางบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อวนออกช่วงลานโพธิ์  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร ก่อนที่จะส่งมอบอาคารจอดรถคาดว่าไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน โดยในที่ประชุมได้วางแผนแนวทางการจราจร เบื้องต้นกำหนดให้รถที่มาจากแยกนำชัย สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าอาคารจอดรถได้

โดยตั้งแผงเหล็กห้ามรถทุกชนิดที่มาจากทางนาเกลือ หรือออกจากซอยตลาดใหม่ห้ามเลี้ยวขวาเข้าอาคารจอดรถ ให้ไปกลับรถบริเวณแยกนำชัย เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งคาดว่าจะเปิดทดลองให้บริการแก่ประชาชน ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม โดยเปิดให้ใช้อาคารทั้ง 5 ชั้น  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ส่วนห้องน้ำเปิดให้บริการเพียงชั้น 1 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกทุกชั้น รวมทั้งบริเวณทางเข้า – ออก อาคาร ทั้งนี้จะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองใช้และตรวจสอบเส้นทางการจราจรก่อนเปิดทดลองใช้จริงต่อไป……