เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวศรีราชา โดยชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวาน มาร่วมบวงสรวงและล้อมวงกินข้าวร่วมกัน

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 19 เมษายน 2566 ที่บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว พร้อมด้วยนายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาอบจ.ชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน ส.อบจ.ชลบุรี นายจตุพร บุญชอบ ส.อบจ.ชลบุรี นายอโณทัย เจริญสันติสุข ส.อบจ.ชลบุรีนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา คณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ซึ่งงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวศรีราชาได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานับร้อยปี และเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปีชาวศรีราชาซึ่งมีอาชีพประมงและทำการค้าได้ร่วมกันจัดงานประเพณีกองข้าวขึ้น โดยชาวบ้านพร้อมใจกัน จัดข้าวปลาอาหารคาว-หวาน มารับประทานร่วมกัน แต่ก่อนจะรับประทานอาหารจะมีการแบ่งอาหารส่วนหนึ่ง จัดเป็นสำรับเพื่อเป็นเครื่องสังเวยเซ่นไหว้โดยนำอาหารใส่ในกระทงแล้วจุดธูป กล่าวอัญเชิญผีสางเทวดา มารับเครื่องสังเวยเหล่านั้น พร้อมกับขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขายได้กำไรดีมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพแล้ว

จึงรับประทานอาหารร่วมกันและจัดให้มีการละเล่น การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเกิดความสมัครสมานสามัคคีสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันและเมื่อได้ปฏิบัติตามประเพณีแล้วก็จะเกิดกำลังใจในการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจต่างๆ ทำให้ประชาชนชาวศรีราชาอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับประชาชนชาวศรีราชามีความศรัทธายึดมั่นและสืบสานประเพณีกองข้าวมาโดยตลอดจวบจนปี 2556 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและงานประเพณีกองข้าวได้รับเกียรติบัตรประเภทประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากินรวมถึงเกียรติบัตรสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยประเภทกีฬาพื้นบ้านมวยตับจากด้วย สำหรับกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้จัดให้มีการจำหน่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของชุมชนการแสดงของนักเรียนในสถาบันการศึกษาของชาวศรีราชาและพิธีกรรมกองข้าวบวงสรวงอีกด้วย……,