นายกเมืองพัทยา ร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วันไหล เมืองพัทยา พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา

เวลา 08.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2566 ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา    นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์วันไหล เมืองพัทยา ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และได้ร่วมรดน้ำขอพรจากพระสงฆ์และผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป

โดยมีแขกผู้มีเกียรติผู้ใจบุญเข้าร่วมงานพิธี อาทิ นายแมน อินทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา, นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายวุฒิธร แสงอุไร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา, นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยาพร้อมประธานชุมชนเมืองพัทยา, หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา, ผู้สูงอายุ และพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยา ร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้น ได้นำรูปหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ของไทย รวมทั้งได้ร่วมเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ในวันไหลเมืองพัทยา……