วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีสังคมสัตหีบ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการแพทย์ Pacific Partnership 2019

เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานด้านการแพทย์ ในโครงการ “Pacific Partnership 2019”

พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกอภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทน ร่วมกับนาวาเอก Branden ZILKO ตำแหน่ง Chief of Staff, CDR. เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานด้านการแพทย์ ในโครงการ Pacific Partnership 2019 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.62 ที่ผ่านมา


นาวาเอกอภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ภาพรวมวิกฤตการณ์ทางการแพทย์ในไทย การดูแลทางการแพทย์ต่อผู้ประสบภัยจากการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การดำเนินการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยในทะเล การจัดชุดแพทย์เผชิญเหตุการณ์จัดองค์กรทางการแพทย์ การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ การตั้งศูนย์รับผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย รูปแบบการบาดเจ็บจากกรณีศึกษาต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจ็บป่วยจากการบาดเจ็บในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการและการบริหารจัดการในสายแพทย์ การออกตรวจเตียงคนไข้และการพูดคุยหลังการตรวจ การบรรยายเรื่องกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉินจากความร้อน พิษจากสัตว์ทะเล การสัมมนาบนโต๊ะอาหารกลางวัน เรื่องสาขาย่อยทางวิชาชีพพยาบาล การพยาบาลในสภาวะวิกฤติ รวมทั้งการทดสอบหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วย และแบบการดูแลทางการแพทย์ในกองทัพเรือ
ผลที่ได้จากการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ ประสบการณ์และความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้กับกำลังพลกองทัพไทยในการทำงานด้านการแพทย์ กับมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำมาขยายผลและใช้ประโยชน์ด้านการฝึกกับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้กล่าวในตอนท้าย

 

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645