วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมิสเตอร์ DANY JUNG กับ ออริจิน สหคลินิก


พิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือระหว่าง Mr. DANY JUNG และ พญ.นัทธมน ลี เมน ผู้บริหารของออรีจีน สหคลินิก ศูนย์บริการความงามและสุขภาพครบวงจร ภายในศูนย์การค้าลิตเติ้ลวอล์ค ริมถนนสุขุมวิท พัทยากลาง ร่วมกับบริษัทไจก้า โดยนาย สุพงศ์ สิงห์ศรี และ บริษัท S-Medical Group โดย นพ.สมนึก ศิริพานทอง
ช่วงบ่ายของวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ ออรีจีน สหคลินิก เลขที่ 8/114 หมู่ 5 นาเกลือ ภายในศูนย์การค้า ลิตเติ้ลวอล์ค พัทยา (Little Walk Pattaya) พัทยากลาง ได้มีพิธีแถลงข่าวลงนาม (MOU) ในความร่วมมือระหว่าง ออรีจีนสหคลินิก บ.ออรีจีนเซนเตอร์แคร์ บ.เอส เมดิคอลกรุ๊ปและบ.ไจก้า จำกัด ภายใต้โครงการ ” ศูนย์นวัตกรรมชะลอวัย และการแพทย์ฐานชีวภาพ ( Innovative Anti-aging & Bio-based Medicine) ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติพร้อมสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพียง และเมื่อเวลา 15.00 น. พิธีกรคู่ขวัญเรียนเชิญผู้เข้าร่วมแถลงข่าวจำนวน 7 ท่านประกอบไปด้วย พญ.นัทธมน ลีเมน-MR.DANY JUNG –นพ.สมนึก ศิริพานทอง-นายสุพงศ์ สิงห์ศรี-พท.ปเสกฐวุฒิ จีระประภาการจน์-พท.ป จิรวงศ์ คงผลาญ-พท.ป สุภัทรพร ทองสุกใส ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในครั้งนี้
นพ.สมนึก ศิริพานทอง กล่าวว่าโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและผลักดันการแพทย์เชิงบูรณาการ โดยนำการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ยาสมุนไพรไทยและยากัญชาทางการแพทย์ มาใช้รักษาโรคต่างๆตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข อาทิ โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ เพื่อป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับศูนย์นวัตกรรมชะลอวัยและการแพทย์ฐานชีวภาพได้รับใบอนุญาตเลขที่ 20110000362 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 น.- 20:00 น.