วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

“คุณจำเนียร” ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง เข้ารับเกียรติบัตร”แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561

“คุณจำเนียร” ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง เข้ารับเกียรติบัตร”แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561

นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง เข้ารับเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฎพระนคร จากรองศาสตราจารย์ ดร.หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธ์ุ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีครอบครัวไชยนิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรีร่วมแสดงความยินดี…..