วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

“ปรเมศวร์” อดีต ส.ส.ชลบุรี ผู้แทนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติ “คุณแม่คนดี” ประจำปี ๒๕๖๑

“ปรเมศวร์” อดีต ส.ส.ชลบุรี ผู้แทนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติ “คุณแม่คนดี” ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี(10ส.ค.) ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา บีช เมืองหนองปรือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี ผู้แทน ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฯพณฯ สุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดกรวยธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติ “คุณแม่คนดี” ประจำปี ๒๕๖๑เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ จัดโดย สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา

โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวแสดงความยินดี พร้อมนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณแม่คนดี เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และเพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย

การจัดงานครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง อาทิ นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธาน กต.ตร.สภ.บางละมุง, นายอนัน เผือกวัฒนะ นายกพุทธสมาคมอำเภอบางละมุง, นายกฤษณ์ จิระมงคล -นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหาร และเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย, นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา, ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัด อาวุโสอำเภอบางละมุง, พ.ต.ท.ดรัณภพ สระทองอยู่ รอง ผกก.ปป.สภ.บางละมุง, นายดิเรก อินทร์ชม อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษากรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเมืองพัทยา และคุณแม่คนดีทั้ง 58 ท่าน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “คุณแม่คนดี” ประจำปี ๒๕๖๑ จาก ท่านประธานพิธี…..