วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชม ตลาดภาพยนตร์เอเชีย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เวลา 10.30 น. วันที่ 5 ต.ค. 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พบ Mr. Tcha Sungjai, Co-Director, Asian Film Market และ Mr. Oh Dongiin ผู้อำนวยการ Aian Firm Market และเยี่ยมชม ตลาดภาพยนตร์เอเชีย (ASIAN Film Market) ณ อาคาร BEXCO Exhibition Center และ Busan Cinema Center สถานที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ Busan Cinema Center


ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน (Busan International Film Festival : BIFF 2019) งานกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2562 ณ งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ การดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทย กับ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ นครปูซาน ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ที่จะร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง ระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงระหว่าง ประเทศไทย กับ สาธารณรัฐเกาหลีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศิลปิน บุคลากร และผู้ประกอบการด้านสื่อบันเทิงของประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/ นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ และวีดิทัศน์/ นางสาวนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์/ ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการ คณะกรรมการภาพยนตร์ฯสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์/ นางสาวน้ำทิพย์ แสงอ่อน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ/ นางสาวภูษณิศา ตั้งปอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน/ นางสาวปรางทิพย์ อิงคะวะระนักประชาสัมพันธ์/ คณะตัวแทนสาธารณรัฐเกาหลี/ สื่อมวลชน/และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน…