วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

“สันตศักย์” อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สอบผ่านวิชาบัลเล่ต์ โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ

“สันตศักย์” อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สอบผ่านวิชาบัลเล่ต์ โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2562 และงานแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง “SWAN LAKE” ที่ โรงละครโคลอสเซียมพัทยา

เวลา 11.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครโคลอสเซียม พัทยา ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2562 งานแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง “SWAN LAKE” และมอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่สอบผ่านวิชาบัลเล่ต์จากสถาบัน ROYAL ACADEMY OF DANCE ประเทศอังกฤษแจ๊สแดนซ์จากสถาบัน AUSTRALIAN TEACHERS OF DANCING ประเทศออสเตรเลียและโรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง


โดยมี นางสาวดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ ผู้บริหารโรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยว ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา/ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี/ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา/ นายรัฐกิจ เฮงตระกูล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทโสภณ เคเบิลทีวี และสื่อสารพัทยา จำกัด พร้อม ผู้ปกครองและเด็กร่วมงานจำนวนมาก
โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอเป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2545 เปิดสอนศิลปะการเต้นในรูปแบบต่าง ๆ มาบัลเลต์เริ่มแคนซ์ Hip-Hop และรำไทยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปีในทุกปีจะมีการสอบวัดผลกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกและนักเรียนที่สอบผ่านวิชาบัลเล่ต์จากสถาบัน ROYAL ACADEMY OF DANCE ประเทศอังกฤษจำนวน 72 คน วิชาแจ๊สแดนซ์ HIP HOP จากสถาบัน AUSTRALIAN EACHERS Oะ DANCING ประเทศออสเตรเลียจำนวน 52 คน และจากโรงเรียนแคนซ์สตูดิโอจำนวน 63 คนรวมนักเรียนที่สอบในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 187 คน ทุกคนคือเมล็ดผลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนแคนซ์สตูดิโอที่แสดงศักยภาพอันเปี่ยมล้นโดยประจักษ์แก่สาธารณชนมีความมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากลนำความรู้ความสามารถที่มีแสดงออกในเชิงประจักษ์ตามปรัชญาของโรงเรียนรู้จริงบุคลิกภาพดีกิจกรรมเด่นก้าวสู่สากล โดยนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จเป็นคนดีมีความสามารถพัฒนาตนไปสู่ระดับสากลเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติต่อไป……