วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

เมืองพัทยา ร่วมงาน “IT & CM Asia and CTW Asia Pacific 2019 “เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ระดับนานาชาติ

เมืองพัทยา 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ร่วมงาน IT & CM Asia and CTW Asia Pacific 2019 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ระดับนานาชาติ

วันนี้ เวลา 14.00 น. (24 ก. ย 62 นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยาได้รับมอบหมายจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ ในงาน IT & CM Asia and CTW Asia Pacific 2019 ซึ่งมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) กล่าวเปิดประชุมฯ พร้อมกันนี้มีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเมืองไมซ์สู่เมืองสากลและเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยาเพื่อดึงงานประชุมนานาชาติลงพื้นที่ต่อไป…..