วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ TEMCA จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562

(23 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 17 ที่ PEA มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และในปีนี้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด PEA Digital Utility การพัฒนา PEA มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ PEA ที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค Disruptive Technology ซึ่ง PEA มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นการไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงาน ที่รองรับยุคดิจิทัล สร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ มีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณาภพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PEA กับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม


การจัดงานในครั้งนี้มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 500 กิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หัวข้อ “การพัฒนา Smart Industry” การเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลในพื้นที่ EEC” การแสดงบูธนิทรรศการ อาทิ โครการ IHAMP, Smart Plus, Home Connext, FOMM/พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต และคลีนิคถามตอบให้คำปรึกษาปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม