วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

พ่อเมืองหนองปรือเป็นประธานอุปสมบท “นาคดรีม”

พ่อเมืองหนองปรือเป็นประธานอุปสมบทบุตรชายอดีตสมาชิก อบต.หนองปรือ

ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกราบลาอุปสมบท นายชุษณะ ชื่นจิตต์ (นาคดรีม) บุตรชาย นายสุชาติ ชื่นจิตต์ อดีตสมาชิก อบต.หนองปรือ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองหนองปรือ ต.หนองปรือ

นาคดรีม
โดยมี นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายนิยม เที่ยงธรรม นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายปรีชา วงศ์ศิริวิมล ประธานสภาเทศบาลพร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, นายพลพล วัฒนศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง, นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ, เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ, คุณปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ, นายประมวล ทองใบ ประธานกรรมการบริหาร หจก.มิตรกมล คอนกรีต จำกัด, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง…..

# ติดตามอ่านข่าวสารบ้านเมืองได้ที่ … www.kaodedonline.com
# ข้อมูลข่าวสาร เมืองชลบุรี, เมืองพัทยา
# ข่าวด่วน ข่าวเด่น ประเด็นเด็ด
# ข่าวเด็ดออนไลน์