วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

จับตา “อนาคตใหม่” ส่งผู้แทนลงปูฐานการเมืองท้องถิ่น

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=no-vOWwsyIA[/embedyt]

เผยหมดยุคการแข่งขันแบบใช้อิทธิพลและตระกูลดัง ต้องแข่งขันด้วยนโยบายและการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก ด้าน “ธนาธร” ระบุ EEC สร้างประโยชน์นักลงทุนขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์ คุณภาพชีวิตตกต่ำแม้ GDP ระบุตัวเลขสูงเป็นอันดับ 1 เพราะนับมวลรวมของภาคอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ ELC ระเบียงชีวิตภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาคนปราศจากปัญหาคอร์รัปชั่น

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาหาไถ่พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและ Work Shop ของประชาชน เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามแผนการจัดทำโครงการ ELC (Eastern Life Corridor) “ระเบียงชีวิต ภาคตะวันออก” เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแผนนโยบายในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาสัตว์ป่า ขยะมูลฝอย น้ำประปา การประมง ที่ดิน การเกษตร และปัญหาแรงงานต่างด้าว หลังพบว่าแม้ภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่สำคัญของภาครัฐในการจัดทำโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC แต่การสนับสนุนงบประมาณทุกด้าน เป็นเพียงให้มีการส่งเสริมการลงทุนจากกลุ่มทุนภายในและต่างประเทศ โดยที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงจะทำการนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากสังคมในทุกภาคส่วนจัดทำเป็นแผนเพื่อนำไปแก้ไขทั้งในระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ได้จัดให้มีการจัดทำ Workshop ในกลุ่มต่างๆ จากผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมทั้งการจัดเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มการเมืองท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวนนับพันคน ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด จากตำรวจสันติบาล ตำรวจนอกเครื่องแบบ และกำลังทหาร อย่างเข้มข้น พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอุดมการณ์ของพรรคและการจำหน่ายเสื้อ กระเป๋าและของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

กระทั่งช่วงเวลา 16.00 น.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้เดินทางเข้าร่วมบรรยายพิเศษและกล่าวสรุปผลของการประชุม โดยระบุว่าการทำงานวันนี้เป็นการ Kickoff นโยบาย (ELC) หรือระเบียงชีวิตภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนและนโยบายที่ต้องการให้แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC สอดรับกับท้องถิ่นที่ควรจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมองว่าโครงการ EEC ที่ภาครัฐจัดทำและทุ่มงบประมาณลงมาอย่างมหาศาลนั้น ต้องการเน้นการพัฒนาทางด้านการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงคือกลุ่มทุนทั้งจากในและต่างประเทศ แต่ไม่ใช้ประชาชนในพื้นที่ จึงถือเป็นนโยบายที่ไม่ตอบสนองกับคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่อย่างใด เพราะแผนการพัฒนาต่างๆ อาทิ การพัฒนาชิ้นส่วนอากาศยาน หรือ Biotech และอื่นๆ นั้นที่ระบุตามแผนงานนั้น ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลดีกับประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ด้วยคุณภาพชีวิตยังคงตกต่ำ ซึ่งแม้ยอดของ GDP ในพื้นที่ชลบุรี จะมีอัตราเฉลี่ยรายได้กว่า 48,000 บาท/คน/เดือน และ 90,000/ คน/เดือน ในพื้นที่ระยอง แต่แท้จริงแล้วประชาชน เกษตรกร กลุ่มประมง และอื่นๆ ยังมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ ผิดกับกลุ่มทุนต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปัญหาขยะมูลฝอย เรื่องของกลุ่มควัน เรื่องของสิ่งแวดล้อม ปัญหาขนส่งมวลชน การเกษตร น้ำ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชน งานวันนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นตามแผนของพรรคคือ “อนาคตเรากำหนด อนาคตตะวันออก” ซึ่งได้จัดให้มีการจัดทำ Work Shop รับฟังปัญหา และผลกระทบ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อนำไปรวบรวมจัดทำแผนและกระจายการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ไล่ตั้งแต่ ท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ซึ่งจะมอบหมายให้ตัวแทนของพรรคเป็นผู้ดำเนินการทั้ง 3 ระดับ ซึ่งหากทางพรรคมีโอกาสก็จะนำภาษีหรือรายได้ของรัฐมาจัดทำแบบจริงจัง โดยเน้นปัญหาคอรัปชั่นหรือกินหัวคิวแน่นอน เพราะพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ไม่เน้นการใช้เงินซื้อเสียง ซื้อคะแนนทุกคนที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ จึงไม่ได้หวังทวงคืนจากงบที่สูญเสียไป และจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด
นายธนาธร กล่าวต่อไปว่านอกจากการทำงานในระดับพรรคและ ส.ส.แล้ว จากนี้ไปยังจะมีการเข้าร่วมพบปะพูดคุยและเข้าหาประชาชนอย่างจริงจังเพื่อผลักดันอำนาจมาสู่ท้องถิ่นโดยตรง และใช้นโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการจัดส่งทีมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งวิธีการหลักคือจะใช้เรื่องของนโยบายของพรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาเป็นหัวข้อหลัก รวมทั้งตรวจสอบโครงการต่างๆที่กลุ่มการเมืองเดิมจัดทำไว้แต่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่สูญเปล่าไป ซึ่งผิดจากการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในสมัยก่อนที่ไม่เน้นเรื่องของนโยบายกลับมีแต่เรื่องของอิทธิพลและความเป็นฐานการเมืองเก่าหรือตระกูลเก่าแก่มาใช้เป็นฐาน ซึ่งกรณีนี้จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด เพราะถึงแม้ตัวแทนของพรรคจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ประชาชนก็ถือว่ามีส่วนร่วมสำคัญ และยังมองเห็นได้ว่านโยบายที่แต่ละฝ่ายจะออกมาประกาศใช้เพื่อใช้แข่งขันกันนั้นจะสามารถจัดทำได้ตามที่ได้มีการสัญญาไว้กับประชาชนหรือไม่….