วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสัตหีบ

42 ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมใจเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน

(31ต.ค.66) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา พร้อมพบปะพูดคุยและมอบเสื้อกั๊กกับประธานคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยาที่ได้รับการแต่งตั้งจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา จำนวน 14 ชุมชน ซึ่งมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา

พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 42 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม  ชุมชนกระทิงลาย  ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด ชุมชนวัดช่องลม  ชุมชนชัยพรวิถี ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนซอยไปรษณีย์ ชุมชนโพธิสัมพันธ์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ชุมชนพัทยากลาง ชุมชนร้อยหลัง ชุมชนหนองตะแบก  ชุมชนพัทยาเหนือ ชุมชนแหลมราชเวช ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ชุมชนต้นกระบก ชุมชนบ้านกระบก ชุมชนซอย 5 ธันวา ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ชุมชนเขาตาโล  ชุมชนหนองอ้อ ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ชุมชนบงกช ชุมชนเขาน้อย ชุมชนวัดธรรมสามัคคี ชุมชนมาบประดู่  ชุมชนหนองพังแค ชุมชนชัยพฤกษ์ ชุมชนหนองใหญ่บ้านบน ชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนทัพพระยา  ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท  ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา ชุมชนอรุโณทัย  ชุมชนชุมสาย ชุมชนเพนียดช้าง  ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ ชุมชนเทพประสิทธิ์ ชุมชนเกาะล้าน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา……