วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จัดงานคืนสู่เหย้า “รวมพลคน แสด – ขาว ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ เมืองพัทยา

เวลา 19.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “รวมพลคน แสด – ขาว ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ เมืองพัทยา  โดยมี นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน.

พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่าโรงเรียนร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา, นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธาน กต.ตร.สภ.หนองปรือ, นายวิโรจน์ อำนวยยนตร์วารี ประธาน กต.ตร.สภ.บางละมุง, นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง, นายสกน ผลลูกอินทร์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา, นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวสายฝน ทับทิมเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูโรงเรียน ร่วมงาน

การจัดงานครั้งนี้โดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสัมพันธ์สัมพันธ์ทุกรุ่นพบปะสังสรรค์ รำลึกนึกถึงบรรยากาศในรั้วแสดขาว สร้างสายสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าแต่ละรุ่นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียน…….