วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา ร่วมหารือนโยบายโครงการแจกเงินดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเมืองพัทยาได้รับประโยชน์สูงสุด

(18 ต.ค. 66) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายพิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมหารือ การออกแบบสัดส่วนเงินดิจิทัล ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ (สกพอ.) กล่าวว่า ได้รับมอบหมายหน้าที่จากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ในการร่วมกันหารือโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่เมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยาอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และให้เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐ ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับนโยบาย Digital Wallet โครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งจากการสำรวจประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่าประชากรที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป อยู่ที่ประมาณ 91,000 คน ในการใช้จ่ายเงินดิจิทัลในรัศมี 4 กิโลเมตร ตามนโยบายที่ทางภาครัฐกำหนด ซึ่งทางเมืองพัทยาได้เสนอการออกแบบสัดส่วนการใช้เงินดิจิทัลเป็น 50 ต่อ 50 ของการใช้จ่ายแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตามจะต้องมีการพูดคุยหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปให้สอดคล้องกับประชาชนเมืองพัทยาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป……