วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบอาชญากรรม

นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เราทำได้ ครั้งที่ 1” โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (บ้านเกาะล้าน) เมืองพัทยา

เวลา 09.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เราทำได้ ครั้งที่ 1” โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (บ้านเกาะล้าน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3, นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ เมืองพัทยา, ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 5, นางภัทรวดี เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 10 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเมืองพัทยา, นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์ อาจารย์หัวหน้าแผนช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา, นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน, คณะครู กศน.อำเภอบางละมุง, พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเกาะล้าน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

ตามที่ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ และหลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ระหว่างเมืองพัทยา กับ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงนาม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งมีผลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้กำหนดกิจกรรม ต่อยอดเพิ่มเติมในโครงการฯ ดังกล่าว คือ “เราทำได้ ครั้งที่ 1” โดยการนำนักเรียนที่เข้ารับการอบรมออกปฏิบัติงานตามหลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ นำโดยครูผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดกิจกรรม ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ ภายในงานกิจกรรมสถานที่สำคัญของเกาะล้าน เมืองพัทยาและตัดต่อวีดีทัศน์ แล้วลงสื่อโซเซียล มีเดีย (Social Media) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯหลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์ (ซ่อม,บำรุง) นำโดยครูผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดกิจกรรม บริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟไฟหน้า – ไฟท้าย ไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เป้าหมาย จำนวน 100 คัน

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ได้ให้เกียรติมาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย เช่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง (กศน.อ.บางละมุง) มิตรยนต์พัทยา โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศพัทยา…..