วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เมืองพัทยาได้รับโล่และประกาศเกียรติบัตรจากสำนักงานอัยการภาค 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ

(16 ส.ค.66) เวลา 14.00 น. นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เข้ารับมอบโล่ทอง และประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานอัยการภาค 2 ในฐานะที่เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ โดยมีนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล อธิบดีอัยการ ภาค 2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยาและสำนักงานอัยการภาค 2 และผู้ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการภาค 2

ด้วยสำนักงานอัยการภาค 2 ได้จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่ได้มีส่วนร่วม และสนับสนุนงาน หรือกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่ได้รับมอบ จำนวน 32 ราย จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โล่ทอง จำนวน 8 ราย, โล่เงิน จำนวน 7 ราย และประกาศเกียรติบัตร จำนวน 17 ราย ซึ่งเมืองพัทยาได้รับโล่ทอง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการและภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบัญชา กุลละวณิชย์ เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ได้รับมอบโล่เงิน และประกาศเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้ด้วย…..

.