วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีสังคม

ว.อาชีวศรีราชาจัดพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกพระคุณครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ได้สั่งสอนและอบรมมา

ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะนักเรียนร่วมจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดย นางพัชนี สุกใส ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประธานในพิธี ได้ทำพิธี เจิมหนังสือจากนั้น ตัวแทนนักเรียนได้นำกล่าวสวดมนต์ กล่าวคำไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประธานในพิธี พร้อมคณะครูได้ขึ้นรับพานไหว้ครู และตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้นำพานที่ตกแต่งอย่างสวยงามขึ้น ไหว้ครูตามลำดับ โดยพานไหว้ครูปีนี้บางระดับชั้นได้ตกแต่งตามกระแสการเมืองไทยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ซึ่งวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นการแสดงความรัก เคารพและระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีมีความรู้ ซึ่งในพิธีไหว้ครูนั้น สิ่งของที่ใช้ประดับในพาน ล้วนแฝงความหมาย แง่คิดสอนใจ เช่น ดอกมะเขือ เป็นดอกไม้ที่บานแล้วคว่ำดอกลงสู่พื้นดิน แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ดอกเข็ม ด้วยลักษณะของดอกเข็ม ที่มีปลายแหลม เปรียบเหมือน ความฉลาดหลักแหลม หญ้าแพรก มีความหมายว่า ศิษย์จะต้องมีความอดทน ต่อการเคี่ยวเข็ญ ของครู โดยไม่ถือโกรธ ดุจดังหญ้าแพรก ที่ทนต่อความแห้งแล้ง