วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

พัทยาลุยแหลกสั่งปิดหมายรื้อถอน รุกที่สาธารณะ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=gphoHYFoAS4[/embedyt]
เมืองพัทยาสั่งลุยแหลกออกคำสั่งเร่งประกาศ ปิดหมาย รื้อถอน ปัญหาสะพาน ปลูกสร้างอาคารแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้ ปึกพลับ และที่ดินสาธารณะ

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาได้ดำเนิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำตลอดแนวคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆ เนื่องจากตามกฎหมายต้องแนวระวางเขตที่กำหนด ก่อนจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งระบบการระบายน้ำและทางเดินเท้าสาธารณะใหม่นั้น โดยล่าสุดพบว่ามีผู้ประกอบการนำโครง สร้างสะพานเหล็กมาจัดตั้งคร่อมคลองขนาดใหญ่ ซึ่งสะพานนี้มีลักษณะเป็นเหล็กพร้อมราวสะพานอย่างแน่นหนาเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างตกแต่งอาคารภายใน โดยหลายฝ่ายมองว่าโครงการสร้างดังกล่าวมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและสามารถกระทำการได้หรือไม่


ล่าสุดจากการเปิดเผยของ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับสะพานข้ามคลองนั้นตามกฎหมายเป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลและสามารถให้อนุญาตได้หากเห็นว่าเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคลอง และทราบว่าเรื่องนี้ได้มีผู้ประกอบการยื่นเรื่องของอนุญาตไปทางสำนักงานเจ้าท่าพัทยาแล้ว จากนั้นจึงได้มีการส่งเรื่องต่อมายังเมืองพัทยาเพื่อให้ร่วมพิจารณาด้วย โดยพบว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แจ้งว่ามาสะพานที่จัดทำไว้นั้นเป็นการจัดทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากสะพานดังกล่าวจึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการและก็ยังไม่มีการอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทั้งยังไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดหรือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้นที่ดินแปลงด้านในซึ่งมีลักษณะที่ตาบอดที่หากจะดำเนินการก่อสร้างอาคารใดๆก็ตามก็ต้องนำใบอนุญาตการขอจัดสร้างสะพานมาประกอบเพื่อขออนุญาตจากเมืองพัทยาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารก่อน ปัจจุบันจึงยังคงไม่สามารดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารด้านในได้ ขณะนี้จึงได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนิมิต ตั้งเชียร สถาปนิกชำนาญการ สำนักการช่าง ซึ่งเป็นนายตรวจเขต ได้เข้าไปแจ้งทางวาจาให้ระงับ ก่อนจะเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยาเพื่อออกหนังสือในการระงับการก่อสร้าง และการรื้อถอนสะพานดังกล่าวออกก่อนตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ก่อนจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


นายพัฒนา กล่าวต่อไปว่ายังมีอีกหลายปัญหาที่เมืองพัทยากำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวปัญหาการก่อ สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุกแนวคลอ และที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ได้เซ็นต์คำสั่งปิดหมายไปแล้วในส่วนของโรงแรมขนาดใหญ่ย่านพัทยาใต้ที่กำลังก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร การเร่งดำเนินการรื้อถอนอาคารคร่อมแนวคลองปึกพลับซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน รวมทั้งอาคารแสดงขนาดใหญ่บริเวณริมทะเลของแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล หลังวัดช่องลม ซึ่งมีการประเมินราคาค่ารื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะนำหมายไปปิดประกาศแจ้ง หากทางผู้ประกอบการไม่ดำเนินการเองเมืองพัทยาก็จะเข้าไปทำการรื้อถอนตามขั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการต่อไป..