“อินทร์พิทักษ์” ยังคงรักษาเก้าอี้ ส.อบจ.ชลบุรี เขต 8 อำเภอบางละมุง ไว้ได้

จากการเลือกตั้ง ส.อบจ.ชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566  เนื่องจากมี ส.อบจ.ชลบุรี  ได้ลาออกไปลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี  โดยเก้าอี้ ส.อบจ.ชลบุรี ที่ว่างใน เขต อ.บางละมุง เขต.8 เดิมมี “สจ.แมน”นายแมน อินทร์พิทักษ์ กลุ่มเรารักชลบุรี  อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต.9 เป็นเจ้าของเก้าอี้

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ส.อบจ.ชลบุรี  อ.บางละมุง นายอนุรักษ์ อินทร์พิทักษ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้ 4,056 คะแนน

นายพะยอม เที่ยงธรรม ได้ 1,705 คะแนน

นาย ภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร  ได้ 286  คะแนน

นายวิรัช พิมพ์วัน ได้ 60 คะแนน

และ นายชูชาติ ดอนทอง ได้ 46 คะแนน