นายกเมืองพัทยา เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบ Wheel Chair 13 คัน

ช่วงเช้า วันที่ 16 พ.ค. 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบรถเข็น Manual Wheel Chair RJ-W809 จำนวน 13 คัน จากบริษัทโคปาคาบาน่า จอมเทียน จำกัด เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีความจำเป็นต้องใช้

ทั้งนี้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวขอบคุณผู้แทนจากบริษัทโคปาคาบาน่า จอมเทียน จำกัด เพราะรถเข็นวีลแชร์ เป็นตัวช่วยที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้พิการเพราะการใช้ชีวิตในแต่ละวันต้องทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรถเข็นวีลแชร์เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้งานและช่วยผ่อนแรงของผู้ดูแลได้อีกด้วย……