เนชั่นหารือผู้บริหารเมืองพัทยาเปิดเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี “Debate อนาคตประเทศไทย #นับถอยหลังวันพิพากษา” 8 เมษายนนี้

วันที่ 29 มี.ค.66 นายกิตติคม ธีวรางกูล ผู้สื่อข่าว เดอะเนชั่น ประจำจังหวัดชลบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะ VIP จากเนชั่นกรุ๊ป ผู้ดำเนินการสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี 22 สื่อที่ได้รับความนิยมและนำเสนอช่าวสารสาระด้วยความเป็นกลาง นำโดย น.ส.รมิดา พฤทธิ์กุมุท ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษเนชั่นกรุ๊ป

โดยทางคณะ VIP เนชั่นกรุ๊ป ได้เดินทางเข้าประชุมหารือแนวทางการจัดงาน “Debate อนาคตประเทศไทย #นับถอยหลังวันพิพากษา” ร่วมกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยา โดย นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้างานเทศกิจ สำนักปลัดเมืองพัทยา สำนักกองช่างส่วนโยธาเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมประชุม ที่ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์ประเทศไทยในช่วงนี้ใกล้กำหนดจัดการเลือกตั้งใหม่ โดย กกต. ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ทางสถานีฯ ได้มีแนวคิดที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกพรรคการเมืองได้มีเวทีในการนำเสนอแนวคิด นโยบายต่างๆ ของแต่ละพรรค

สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 จึงได้กำหนดจัดงาน “Debate อนาคตประเทศไทย # นับถอยหลังวันพิพากษา” เพื่อเป็นอีกหนึ่งสื่อในการให้ข้อมูลที่เป็นกลางแก่ประชาชน โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. บริเวณลานปู่ตาก ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยเตรียมความพร้อมเก้าอี้รองรับ 700 ที่นั่ง..