“สนธยา” อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “คุณบุญมี อรุณแจ้ง” ณ วัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา

เวลา 16.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ วัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบุญมี อรุณแจ้ง อายุ 59 ปี เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงานฝ่ายปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 สามี นางกุลพันธ์ อรุณแจ้ง  (พี่อ๋อย) คณะทำงานประธานชุมชนชัยพรวิถี

โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความไว้อาลัยจำนวนหลายท่าน อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นางสาวฐิติพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา

เลขานุการนายกฯ และผู้ช่วยเลขานุการนายกฯ, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี, นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา พร้อมประธานชุมชนเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้องผู้วายชนม์ ร่วมพิธีพร้อมเพรียง….