นายกเมืองพัทยา เปิดงานเซนต์แพทริค เดย์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 “St.Patrick’s Day Parade 2023”

วันนี้ 17 มี.ค. 66ณ ลานจอดรถ โรงละครอัลคาซ่าร์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ฯพณฯ แพทริก เบิร์น เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานอำนวยการจัดงาน ร่วมพิธีเปิดงานเซนต์แพทริค เดย์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 “St.Patrick’s Day Parade 2023”  ซึ่งมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศุภฤกษ์ ชมภูนุช สมาชิกสภาเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ

ในวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นเทศกาลแห่งการระลึกถึงนักบุญคนสำคัญแห่งไอร์แลนด์ นามว่า “St.Patrick”  ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวไอริช เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ไอยูสโซไซตี้ แฮนด์ทูแฮนด์ และ 58 – 12 ยูไนเต็ด และกลุ่มชาวไอริชในพัทยา จัดกิจกรรมเซนต์แพทริค เดย์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 “St.Patrick’s Day Parade 2023” ขึ้น

โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด พร้อมใจแต่งกายและตกแต่งรถด้วยโทนสีเขียว ส้ม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงนักบุญ St.Patrick เพื่อร่วมกันแสดงความระลึกถึงนักบุญแพทริค และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยา…….