สมาคมอินเดียพัทยาและสมาคมท่องเที่ยวในประเทศเสนอนายกเมืองพัทยาจัดเทศกาลแห่งสีสัน Happy Holi Festival of colours Pattaya Thailand หรือ เทศกาลสงกรานต์อินเดีย กระตุ้นสีสันหลังท่องเที่ยวอินเดียกลับมา

วันที่ 28 ก.พ.66 ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี สมาคมอินเดียพัทยาและสมาคมท่องเที่ยวในประเทศ นำโดย นายลักษมัน ซิงห์ นายกสมาคมอินเดียพัทยาพร้อม Mr.Deo Kumar Singh รองนายกสมาคมอินเดีย นายสุขราช ซิงห์ กาลรา ประธานสมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย Mr.Laxman singh Mr.Naresh Chander Mr.Ranjit singh Mr.Prem Vats Mr.KB Mahanta และ Mr.Dharmender ได้เข้าพบนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากตัวเลขนักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มมากขึ้น หลังภาวะโควิด-19

 

ทั้งนี้ ได้เสนอรายละเอียดแผนการจัดงานเทศกาลแห่งสีสัน Happy Holi Festival of colours Pattaya Thailand หรือ เทศกาลสงกรานต์อินเดีย ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 บริเวณลานอเนกประสงค์ริมชายหาดพัทยากลาง

เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เผยแพร่วิถีชีวิตและความหลากหลายของชาวอินเดียที่มีความสวยงาม โดยภายในงานในช่วงเช้าจะได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญและตกแต่งซุ้มสักการะและบูชาพระกฤษณะ ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมแสงสีเสียง และการละเล่นสาดสีและสังสรรค์ในช่วงบ่ายและเย็น

อย่างไรก็ตาม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้แนะนำให้มีการทำหนังสือรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อขออนุญาตในเรื่องของการใช้สถานที่สาธารณะจัดกิจกรรม โดยเมืองพัทยาจะเป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดกิจกรรมทึ่ช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง 2 ประเทศที่ดีเช่นนี้ต่อไปด้วย….,