รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา วาง 3 มาตรการแสดงความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังเมืองพัทยา

วันที่ 23 ก.พ.66 พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมดูแล เสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจท่องเที่ยว พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดวางมาตรการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา

พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ท.สุภณ พรหมมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้มีนโยบาย 3 ภาคส่วน คือ ด้านกำลังพล ด้านกายภาพ และด้านระบบ ในการรองรับรักท่องเที่ยว ทั้งฝั่งยุโรป ฝั่งเอเชีย จีน และอเมริกา

ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าทางกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนได้เดินทางมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว และจะมีไฟลท์บินมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา พัทยา อีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับไว้อย่างเต็มความพร้อม ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ได้มีการเตรียมความพร้อมสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 รองรับการแจ้งเหตุ

พร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางจราจร ป้ายบอกทางเข้าที่พักและเส้นทางอันตราย โดยมีตำรวจท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร ตลอดจนจัดการประชุมอบรมเสริมความรู้เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้วย……