ที่ปรึกษาช้างจี้นายอำเภอบางละมุงจัดระเบียบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

มีรายงานว่า นายปรีชา ค้าขาย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ได้กล่าวถึงปัญหาบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ต่อที่ประชุมติดตามแผนการแก้ไขปัญหาจราจรทางบกและทางน้ำ เมืองพัทยา โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุม

โดยเปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและชาวบ้านเป็นจำนวนมากถึงปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) โดยในปัจจุบันพบว่ามีภาคเอกชนได้ให้พนักงานมายืนโบกรถเพื่อให้บริการที่จอดรถอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบจนกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยวเมืองพัทยา

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการรถพ่วงสามล้อ มากกว่า 100 คัน และกลุ่มหาบเร่จำนวนมากมาคอยนักท่องเที่ยว ซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ด้วยความห่วงใยจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา จึงอยากให้มีการจัดระเบียบเพื่อความเรียบร้อยให้เกิดขึ้น เพราะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (บาลีฮาย) ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางไปยังเกาะล้าน

ทั้งนี้ ในประชุมติดตามแผนการแก้ไขปัญหาจราจรทางบกและทางน้ำ เมืองพัทยา ได้รับเรื่องดังกล่าว พร้อมจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ก่อนจะหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป……..