วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดอาคาร สำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์

เวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร สำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์ พร้อมตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานกรมศิลปากร ในส่วนต่างๆ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม/ นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษาฯ/ นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการฯ/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม/ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร/ คณะผู้บริหารกรมศิลปากร/ คณะ
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ข้าราชการ และสื่อมวลชนร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานกรมศิลปากรเทเวศร์ สามเสน กทม….