วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วยรมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประมอบรางวัล การประกวดหนังสั้นโครงการส่งเสริม และเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท”

เวลา 15.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัล ในการประกวดหนังสั้นโครงการส่งเสริม และเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” จำนวน 16 เรื่อง จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มี เยาวชนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศกว่า 205 เรื่อง ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่น ที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคคล และหน่วยงานอื่น ๆ ในการร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
โดยมี นางสาวอัจฉราพร พงษฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ ประธานกรรมการ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ ผู้ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท”/ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ โมโนสตูดิโอ 29 (MONO 29) ถนนชัยพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี…..