วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

เวลา 09.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2562 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์พิเศษ กับ คุณกวีพันธ์ มนตรีวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ เรื่อง “การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ประเด็น การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความสำคัญในการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เพื่อติดตามผลจากการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรักษาพัฒนา แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้มรดกภูมิปัญญาอันดีงามของไทยสูญหายไป โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนอนุรักษ์วัฒธรรม แนวทางการต่อยอดด้านสังคมเศรษฐกิจ จากการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามแนวนโยบายส่งเสริมให้มรดกภูมิปัญญา มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ส่งผลดีไปถึงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในรายการมองรัฐสภาโทรทัศน์รัฐสภา (รายการมองรัฐสภา ถ่ายทอดสด) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซอยอารีย์ กทม.


ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10
สถานีวิทยุรัฐสภา FM 87. 5 เมกกะเฮิรตซ์ และ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์
ทางเว็บไซต์ www. radioparliament. net
Live ทาง Face book: วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

? เพิ่มเบียร์เป็นเพื่อนทาง Line@
ID Line: @beer_poramase
? http://bit.ly/2TFt00k