วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วนชลบุรีสังคม

ร่วมรายการ “โชว์ข่าว 36″ ประชาสัมพันธ์”งานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ุล้านนาและประเทศในอาเซียน”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมรายการ “โชว์ข่าว 36″ เพื่อประชาสัมพันธ์”งานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ุล้านนาและประเทศในอาเซียน” ณ สตูดิโอ PPTV วิภาวดี กทม.

โดยมี คุณปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ,คุณภิญญดา ธิติกุลมาศืพิธีกร, นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ (ปกติจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง), กลุ่มชาติพันธุ์เลอเวื๊อะ, ชาติพันธุ์ม้ง, ชาติพันธุ์ไทใหญ่, ชาติพันธุ์ลาหู่ ชาติพันธุ์กะยัน (กระเหรี่ยงคอยาว) ชาติพันธุ์ลีซู โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา และประเทศในอาเซียน” เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่อาเซียนตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นในวันที่ 11-15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า จากทุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่นและหลากหลาย จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาค และเชื่อมโยงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย รวมทั้งนำไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป…..

? เพิ่มเบียร์เป็นเพื่อนทาง Line@
ID Line: @beer_poramase
? http://bit.ly/2TFt00k