วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา เปิดโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต)

(2 ก.ค. 67) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเมืองพัทยา โดยมี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต)

สำหรับกิจกรรมว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเมืองพัทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2567 เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาว่ายน้ำ จึงได้ส่งเสริมการเรียนการสอน จัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะในกีฬาว่ายน้ำ เสริมสร้างความแข็งแรง และสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นนักกีฬาได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้สนับสนุนเยาวชนในทุกมิติ สอดคล้องตาม 4 เป้าหมายของนายกเมืองพัทยา ที่ปฏิรูปส่งเสริมการศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ และให้พัทยาเป็นเมืองการศึกษาระดับชาติต่อไปในอนาคต…….