วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หารือเมืองพัทยา จัดโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” สร้างจิตสำนึกในการลดขยะ

(7พ.ย.66) เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนางบังอร สนธิสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสํานักงานเลขาผู้อำนวยการ และนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ณ ห้อง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” ตามโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 และต่อเนื่องปี 2567 ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มสำนักงาน องค์กรภาครัฐ-เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดโลกร้อน และลดขยะ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง ในการนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ มีประชาชนจำนวนมาก และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

จึงขอเชิญเมืองพัทยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จะนำกล่องรับบริจาคแก้วพลาสติก มาจัดวางไว้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมบริจาคแก้วพลาสติกจากการดื่มกาแฟที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกกล้าไม้ชนิดต่างๆ จากกรมป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้วกาแฟอเมซอน เนื่องจากมีระยะเวลาการย่อยสลาย 1 แก้ว 90 วัน ซึ่งจะพอดีกับระยะเวลาการเจริญเติบโตของต้นกล้า เพื่อช่วยในการลดขยะ และกล้าไม้ที่ปลูกจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป โดยจะมีการแถลงข่าวการจัดโครงการฯ อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้

ด้านนายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญและคำนึงถึงมาโดยตลอด จึงยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีให้การสนับสนุน รวมทั้งอำนวยความสะดวกตามอำนาจหน้าที่ที่เมืองพัทยาพึงกระทำได้ โดยจะมอบหมายสำนักปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป…..