วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เมืองพัทยา จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2566 ติดตามความคืบหน้าโครงการฯต่างๆ

(11 ต.ค. 66) เมื่อเวลา 13.30​ น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ประธานในการประชุมฯครั้งที่ 10/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

     หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา แจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมติดตามผลความคืบหน้าและรับทราบผลนำเสนอการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในแต่ละสำนักเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งติดตามโครงการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน โดยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้ทวงถามความคืบหน้าในส่วนของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) สำหรับประชาชนที่เดือดร้อน และต้องการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อก่อประโยชน์กับราชการเมืองพัทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้

 

      ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือระเบียบวาระอื่นๆ อาทิ การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดูแลวางแผนจัดงานกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยา พร้อมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามในระเบียบวาระอื่นๆ จะมีการติดตามความคืบหน้าผลดำเนินงานในที่ประชุมฯครั้งต่อไป…..