วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

เวลา 18.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2566นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566 “จากใจถึงใจ….ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ)

โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมรองนายกเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา และคณะผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา, เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาพร้อมรองปลัดฯ, นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยาพร้อมประธานชุมชนเมืองพัทยา, ผู้อำนวยการสถานศึกษาเมืองพัทยา, ผู้อำนวยการส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าว รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 39 ท่าน (พนักงานเมืองพัทยา 6 ท่าน, พนักงานครูเมืองพัทยา 2 ท่าน และลูกจ้างประจำ 13 ท่าน) คุณงามความดี ความเสียสละทุ่มเท ความมุ่งมั่นและอื่นๆ ในงานที่รับผิดชอบ ตลอดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทั้งหลายมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมยังคงดำรงคงมั่นอยู่ในสถานที่ท่านทั้งหลายได้ทำงานและในระบบราชการ

ผมรู้สึกภูมิใจแทนครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องของท่าน ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งดังกล่าวจะเป็นรากฐานการพัฒนาของพวกเราให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา เพื่อให้ร่มเงาและความร่มรื่นแก่นกกา และพร้อมปูแนวทางให้ต้นไม้รุ่นใหม่งอกงามต่อไปอีกด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นความผูกพันที่ดีมีค่าต่อกัน จากรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลังจากวันที่ 30 กันยายนเป็นต้นไป ท่านทั้งหลายคือบุคคลต้นแบบในการทำงานและการดำเนินชีวิตแก่อนุชนคนรุ่นใหม่ สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจะบันทึกอยู่ในความทรงจำของพวกเรา และขอให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยอานิสงส์คุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ในระบบราชการ จงดลบันดาลให้ท่านสมหวังในสิ่งซึ่งพึงปรารถนา และสมบูรณ์พูนสุขสืบไป…….