วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เมืองพัทยา ประชุมหารือแนวทางแก้ไขการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งของร้านอาหาร บริเวณพัทยาใต้ หลังพบว่าปล่อยของเสียลงคลองพัทยาใต้สร้างมลภาวะเป็นพิษ และน้ำเน่าเสีย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

เวลา 13.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ. ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ประธานในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งบริเวณด้านหลังสถานที่จำหน่ายอาหาร บริเวณพัทยาใต้ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถานประกอบการ กว่า 20 ร้าน ในการนี้ นายพรภิรมย์ เสือแดง หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ผู้ประกอบการและส่วนของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ถาม-ตอบในส่วนของท่อน้ำทิ้งของบ้านเรือนและร้านค้า, การตรวจสอบการต่อเติมอาคารที่มีการรุกล้ำในที่สาธารณะ, การกำกับดูแล จัดระเบียบที่สาธารณะไม่ให้มีการจับจอง และให้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนตรวจสอบการมีหนังสือรับรองการแจ้งขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

โดยมี นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับฟังการหารือฯ ด้วยตระหนักว่าในปัจจุบันนี้มีการปล่อยของเสียลงคลองพัทยาใต้สร้างมลภาวะเป็นพิษ และน้ำเน่าเสีย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยมติที่ประชุมเห็นควรให้คืนพื้นที่สาธารณะให้เมืองพัทยา ภายใน 15 วัน หลังได้รับหนังสือ หลังจากนั้นมอบให้หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ลงไปตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง พร้อมปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาต่อไป…….