วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานพิธีเปิด งานสมัชชาสุขภาพชุมชนเกาะล้านครั้งที่ 1  ณ วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เวลา 09.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานพิธีเปิด “งานสมัชชาสุขภาพชุมชนเกาะล้านครั้งที่ 1”  ณ วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา, นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาแห่งชาติ, นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้านพร้อมทีมงาน, คณะกรรมการชุมชนเกาะล้าน ผู้แทน สสส. สช. สปสช. และพี่น้องชาวชุมชนเกาะล้าน ร่วมพิธี

ด้วยชาวชุมชนเกาะล้านร่วมกันจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน” เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน เพราะทุกปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ ความเป็นอยู่ของชาวชุมชน คนเกาะล้าน ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเอง ขณะเดียวกัน พื้นที่เกาะล้านยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา

ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาจำนวนมาก จึงเกิดการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวขึ้นมาทั้งโรงแรมรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดการละเมิดสิทธิชุมชน มีการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างมาก กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ครั้งนี้ ได้สนับสนุนเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน เมืองพัทยา และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จนพัฒนาเป็นเอกสาร ร่างธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน เพื่อเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพชุมชนเกาะล้าน ผ่านกระบวนการหาฉันทมติ และประกาศใช้ต่อไป……