วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบ 50 ปี ‘เสี่ยเอ้-มีชัย อินทร์พิทักษ์’ บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด นายมีชัย อินทร์พิทักษ์ หรือ เสี่ยเอ้ ประธานคณะทำงานนายกเมืองพัทยาและ ประธานกรรมการบริหาร บ.เอ็มไอ เอ็นเตอร์เมนท์ จำกัด ในโอกาสอายุครบ 50 ปี โดยมีกลุ่มมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือพร้อมรองนายกและสมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่พร้อมรองนายกและสมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล, 

นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย,  นายแมน อินทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ ประธานกรรมการ โครงการ เอส.พี.วิลเลจ 1-5 และฮันนี่อาบอบนวด,  นักธุรกิจ  ตลอดจนกลุ่มเอกชนข้าราชการ และคณะสมาชิกสภาเทศบาล นายมีชัย อินทร์พิทักษ์ หรือ เสี่ยเอ้ ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นด้วยบทบาทนักธุรกิจมือทองที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักในสังคมเมืองพัทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมากมายทั้งตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และประธานคณะทำงานนายกเมืองพัทยา..